Όροι για τις αποσκευές

Posted by & filed under News on Visa.

Όροι για τις αποσκευές

Όροι για τις αποσκευές

Οι αποσκευές ατόμων που μπαίνουν ή βγαίνουν και  είναι απαραίτητα αντικείμενα για τις καθημερινές τους ανάγκες ή εκδρομές τους, συμπεριλαμβανόμενα των μη συνοδευόμενων αποσκευών που αποστέλλονται πριν ή μετά από τα ταξίδια τους.

Το χρονικό όριο για την παραλαβή μη συνοδευόμενων αποσκευών ατόμων που εισέρχονται στη χώρα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30 (τριάντα) ημέρες από τη στιγμή που φτάνουν οι αποσκευές τα σημεία εισόδου.

Άτομα που εξέρχονται ή εισέρχονται μπορούν να αποθηκεύσουν τις αποσκευές τους στα τελωνεία στα σημεία εισόδου και να τα ξαναπαραλάβουν όταν εισέρχονται ή εξέρχονται. Ο χρόνος αποθήκευσης αποσκευών δεν πρέπει να υπερβεί τις 180 (εκατόν ογδόντα) ημέρες από τη στιγμή που οι αποσκευές αποθηκεύονται στις αποθήκες των τελωνείων.

Αν, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης των αποσκευών, οι ταξιδιώτες δηλώνουν γραπτώς ότι αφήνουν τις αποθηκευμένες αποσκευές τους, ή μετά από το χρονικό όριο αποθήκευσης αποσκευών ξεχνούν να τις παραλάβουν, ο επικεφαλής του τελωνείου στο σημείο εισόδου θα οργανώσει την εκκαθάριση ή την καταστροφή των, σύμφωνα με ο,τι προβλέπουν οι νόμο, στην περίπτωση που εκείνες οι αποσκευές έχουν φθαρεί. Οι απολαβές από την ρευστοποίηση των αντικειμένων μπαίνει στα έσοδα του κράτους μετά από την αφαίρεση των εξόδων που προκύπτουν από την διαφύλαξη και ρευστοποίηση των αντικειμένων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

Τελωνειακός κανονισμός για ταξιδιώτες που εισέρχονται στο Βιετνάμ

Comments are closed.