Τα όρια duty-free για αποσκευές των ατόμων που εισέρχονται στη χώρα

Posted by & filed under News on Visa.

Τα όρια duty-free για αποσκευές των ατόμων που εισέρχονται στη χώρα

Τα όρια duty-free για αποσκευές των ατόμων που εισέρχονται στη χώρα

Τα όρια duty-free για τις αποσκευές για κάθε άτομο που εισέρχεται, προβλέπονται για μια κάθε φορά που εισέρχεται το άτομο. Δεν μπορούν να προστεθούν τα όρια duty-free μερικών ατόμων που εισέρχονται για να τακτοποιήσουν τις τελωνειακές υποχρεώσεις ενός ατόμου που εισέρχεται, εκτός αν πρόκειται για άτομα της ίδιας οικογένειας στο ίδιο ταξίδι.

Για κάθε είδος αντικειμένου, τα όρια καθορίζονται ως εξής:

Για οινόπνευμα: αν κάποιο άτομο που εισέρχεται κατέχει ένα ολόκληρο μπουκάλι, κανάτα κουτί κλπ. (αναφερόμαστε σε όλα τα είδη συνολικά ως μπουκάλι), με περιεχόμενο όχι περισσότερα του ενός (ενός) λίτρου από τα καθοριζόμενα όρια, τότε ολόκληρο το μπουκάλι απαλλάσσεται από τους δασμούς. Αν το περιεχόμενο υπερβαίνει το όριο αυτό, τότε υπόκειται το υπερβαίνον περιεχόμενο σε δασμούς, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Τα τσιγάρα και πούρα: τα άτομα επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο ποσότητες που βρίσκονται μέσα στα όρια duty-free. Αν έχουν μεγαλύτερη ποσότητα μαζί τους, τότε η ποσότητα που υπερβαίνει τα όρια πρέπει να αποθηκεύεται στο τελωνείο στο σημείο εισόδου και να ζητηθεί η επιστροφή της αργότερα, μέσα στα προκαθορίζομε χρονικά όρια.

Για τα είδη ρουχισμού, τα υπάρχοντα και άλλα αντικείμενα που χρειάζονται οι ταξιδιώτες για τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους: μπορούν να τα πάρουν μαζί τους σε λογικές ποσότητες και κατηγορίες, ανάλογα με τις ανάγκες των εκδρομών τους.

Τελωνειακός κανονισμός για ταξιδιώτες που εισέρχονται στο Βιετνάμ

Comments are closed.