Διαδικασίες δήλωσης

Posted by & filed under News on Visa.

Διαδικασίες δήλωσης

Διαδικασίες δήλωσης

Άτομα που εισέρχονται θα πρέπει να συγκρίνουν τις επισκευές τους με τις επιτρεπόμενες επισκευές που έχουν κανονιστεί από το Βιετνάμ, πριν από την δήλωση στο τελωνείο. Αν τα εισερχόμενα άτομα δεν διαθέτουν αποσκευές που υπερβαίνουν τα όρια duty-free, ή που θα τους παραδοθεί πριν ή θα παραδοθούν μετά από το ταξίδι τους, δεν χρειάζονται να κάνουν τις τελωνειακές διαδικασίες στα έντυπα δήλωσης εισόδου /εξόδου στο Βιετνάμ.

Άτομα με αποσκευές που υπερβαίνουν τα όρια duty-free, πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα δήλωσης εισόδου/εξόδου του Βιετνάμ σύμφωνα με τις διαδικασίες εκτελωνισμού. Ο υπερβαίνων όγκος θεωρείται εισαγόμενο είδος και πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις σχετικά με τα εισαγόμενα είδη και τη τελωνειακή και εφοριακή νομοθεσία. Τα εισερχόμενα άτομα μπορούν να επιλέξουν τα είδη για να πληρώσουν για αυτά δασμούς και φόρους, αν οι αποσκευές που τα συνοδεύουν περιέχουν διάφορα είδη.

Σε περίπτωση που ο όγκος  υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια duty-free εισερχόμενων ατόμων και πρέπει να φορολογηθεί, αλλά οι συνολικοί δασμοί που αναλογούν είναι λιγότεροι από VND 50,000 (πενήντα χιλιάδες), τότε εκπίπτει και αυτός ο όγκος από τους δασμούς και τους φόρους.

Άτομα που λόγω της φύσης των επαγγελμάτων τους εισέρχονται συχνά, δεν απολαμβάνουν κάθε φορά που εισέρχονται τα όρια του duty-free για τα είδη που περιγράφονται στις παραγράφους 1,2,3 και 5 στο Appendix αυτού του διατάγματος, αλλά εδώ ισχύουν τα όρια duty-free κάθε 90 (ενενήντα) μέρες (άτομα που λόγω του επαγγέλματος εισέρχονται πολλές φορές, είναι οι πιλότοι αεροσκαφών, οδηγοί τρένων, καπετάνιοι θαλασσινών καραβιών, τα πληρώματα αυτών των διεθνών μεταφορικών μέσων, όπως επίσης οι οδηγοί αμαξιών και βιετναμέζοι εργάτες που εργάζονται στις γειτονικές χώρες που διαθέτουν κοινά σύνορα με το Βιετνάμ).

Τελωνειακός κανονισμός για ταξιδιώτες που εισέρχονται στο Βιετνάμ

Comments are closed.