Βίζα για το Βιετνάμ Τύπου Β4

Posted by & filed under FAQ.

Βίζα για το Βιετνάμ Τύπου Β4

Βίζα για το Βιετνάμ Τύπου Β4

Η βίζα για το Βιετνάμ Τύπου Β4 εκδίδεται σε ξένους που εισέρχονται στο Βιετνάμ να εργαστούν για γραφεία αντιπροσωπειών, υποκαταστήματα ξένων οικονομικών ή πολιτισμικών και άλλων ξένων ειδικευμένων οργανώσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που βρίσκονται στο Βιετνάμ.

Βάσει του ορισμού της βίζας για το Βιετνάμ Τύπου Β4, πρέπει, αν ζητάτε μια βίζα για το Βιετνάμ Τύπου Β4, να απευθυνθείτε στα γραφεία αντιπροσωπειών, υποκαταστήματα ξένων οικονομικών ή πολιτισμικών οργανώσεων καθώς και σε άλλες ξένες ειδικευμένες οργανώσεις και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που βρίσκονται στο Βιετνάμ για να σας βοηθήσουν να πάρετε μια βίζα για το Βιετνάμ Τύπου Β4.

Αν χρειαστεί να κάνετε αίτηση για μια επιστολή έγκρισης για να παραλάβετε τη βίζα σας κατά την άφιξή σας (βίζα Τύπου C1, C1 ή B3), παρακαλώ να επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vietnamvisa.gr.


Comments are closed.