Βίζα για το Βιετνάμ Τύπου Β1

Posted by & filed under FAQ.

Βίζα για το Βιετνάμ Τύπου Β1

Βίζα για το Βιετνάμ Τύπου Β1

Πριν γνωρίσετε τι είναι η βίζα Τύπου Β1 και ποιος μπορεί να λάβει την βίζα για το Βιετνάμ Τύπου Β1, παρακαλώ σημειώστε ότι είμαστε ένα ταξιδιωτικό γραφείο στο Βιετνάμ και κανονίζουμε βίζα κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο του Βιετνάμ μόνο για τους τύπους βίζας: C1, C2 και B3.

Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κανονίσουμε μια βίζα για το Βιετνάμ Τύπου Β1 ή να ανανεώσουμε ή να επεκτείνουμε τη διάρκεια ισχύος μιας βίζας για το Βιετνάμ Τύπου Β1, επειδή η βίζα Τύπου Β1 προορίζεται για ξένους που εισέρχονται στο Βιετνάμ για να εργαστούν σε γραφείο της βιετναμέζικης κυβέρνησης.

Η βίζα για το Βιετνάμ Τύπου Β1 εκδίδεται για ξένους που εισέρχονται στο Βιετνάμ για να εργαστούν στην Ανώτατη Εισαγγελία, στο Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο, σε υπουργεία, υπουργικούς αντίστοιχους οργανισμούς, κυβερνητικούς φορείς, λαϊκές επιτροπές επαρχιών και πόλεων κάτω από την Κεντρική εξουσία και τα Κεντρικά όργανα των οργανισμών και των ενώσεων των ανθρώπων.

Παρακαλώ σημειώστε ότι σας παραθέτουμε τους ορισμούς αυτούς μόνο για την δική σας πληροφόρηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να κανονίσουμε μια Βίζα Τύπου Β1. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειαστείτε μια βίζα για το Βιετνάμ Τύπου :C1, C2 ή B3.


Comments are closed.